Polaganje instalacija za klimatizaciju

Dugi niz godina firma je registrovana za polaganje instalacija za klimatizaciju na novogradnjama i na objektima u renoviranju.

Iskustva u tom segmentu klimatizacije su ozbiljna i omogućuju kvalitetnu realizaciju kompletnog procesa klimatizacije i eksploatacije istog.

Servis je na ovaj način instalirao nekoliko stotina klima uređaja na objektima u Nišu i Beogradu.

Saradnja sa investitorima i konsultacija sa arhitektama, preporučljiva je još u izradi projekta upravo iz razloga implementiranja znanja i ideja u sam projekat.